Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Người Biết Sống Một Mình
Lượt xem: 1216
26-09-2022

 

Giáo Pháp của Phật khuyến khích một đời sống viễn ly, đời sống một mình.

Phật dạy:

"Không nuối tiếc quá khứ, không mơ ước tương lai

Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới

Hãy quán chiếu sự sống, trong giờ phút hiện tại

Kẻ trí giả an trú, an lạc và thảnh thơi

Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm

Thì Như Lai gọi là, người biết sống một mình"