Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Hướng Phật Cho Đời Bớt Khổ
Lượt xem: 595
14-10-2022

Muốn mọi việc tốt đẹp, hãy hướng về nhau. Phật luôn hướng về chúng ta, ta hãy hướng về Phật.

"Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa
Phật Lòng từ bi nao nức vẫn trào dâng
Nhìn khói hương nghi ngút tận bàn cao
Thầm khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ"