Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Thiền Trong Cuộc Sống | Số 22
Lượt xem: 1528
03-06-2020

Thiền tọa có thể ngồi ở bất kỳ tư thế nào. Tuy nhiên, tư thế đó phải rất thoải mái và bất động. 
Ngồi thoải mái, hai chân bắt chéo, tay phải đặt trên tay trái trước bụng, hai ngón tay cái chạm vào nhau. Chóp mũi, rốn và hai đầu ngón tay cái thẳng hàng ... dừng mọi suy nghĩ, tập trung theo dõi hơi thở ra, vào. 
Hít vào và thở ra một cách nhẹ nhàng, chầm chậm và quán chiếu tới sự vô thường theo nhịp hơi thở vào, ra.