Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Hiểu, Cân Bằng Giữa Zobra Và Phật - Đạo Sư Osho
Lượt xem: 1479
14-10-2022

Zorba Phật là khái niệm được Osho đưa ra trong các bài thuyết giảng của mình từ năm 1978 và ông cũng nhiều lần luận giải khái niệm này. Bậc đạo sư tin rằng “Một tôn giáo chân chính sẽ không đòi hỏi bạn phải có đức tin; tôn giáo chân chính sẽ đòi hỏi sự trải nghiệm” vì “sự nghi ngờ không bị tiêu diệt bằng cách tin. Sự nghi ngờ bị tiêu diệt bằng trải nghiệm”.