Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Dễ Là Đúng - Đạo Sư Osho
Lượt xem: 2495
14-10-2022

Trang Tử nói đúng: Nếu bạn cảm thấy bất cứ căng thẳng nào, cho dù bạn đang làm gì thì nó cũng không đúng. Và ông là người duy nhất đã đưa ra một tiêu chuẩn đẹp đẽ:
Dễ là đúng.
Bắt đầu đúng và bạn dễ dàng.
Tiếp tục dễ dàng, và bạn đúng.
Cách đúng để đi dễ dàng là quên đi cách đúng và quên rằng việc đi là dễ dàng.
Hãy thư giãn để trở thành không ai cả. Hãy tự nhiên. Trở thành một phần của vũ trụ thư thái này - thư thái tới mức bạn quên tất cả về cái dễ dàng và bạn quên tất cả về cái đúng.