Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Công Đức Phóng Sinh
Lượt xem: 300
11-07-2019
Trong vô số pháp môn mà đức Phật chỉ dạy, thì phóng sinh là việc làm đơn giản và dễ mang lại hiệu quả nhất.