Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Chấp Trì Danh Hiệu A Di Đà Phật, Niệm Niệm Đến Minh Tâm Kiến Tánh
Lượt xem: 934
07-08-2020

A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức.