Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

4 Kiểu Người Tự Chuốc Lấy Phiền Muộn Và Bế Tắc
Lượt xem: 749
08-08-2022

Bốn kiểu người tự chuốc lấy phiền muộn theo lời phật dạy dưới đây luôn tự rước lấy đau khổ vào người khiến cả thân lẫn tâm đều mỏi mệt, không lúc nào được an yên thư thái.