Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Đại cổ tự Dimbulagala Raja Maha Vihara, Sri Lanka
Lượt xem: 1937
26-09-2021