Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Vũ Hoa Đài Nhạc Thiền Không Lời
Lượt xem: 1391
14-10-2022

Nghe nhạc thiền là một phương pháp giúp khí lực và tinh thần hợp nhất, tạo thêm nghị lực để loại bỏ muộn phiền, lo lắng. Vừa nghe nhạc vừa thiền có thể “làm mới” cơ thể từ bên trong và trẻ hóa tâm trí.