Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Thoảng Hương Bát Nhã - Phần 6
Lượt xem: 606
31-03-2020

Đêm nhạc " Thoảng Hương Bát Nhã" đã được tổ chức thành công viên mãn, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý thầy, quý nghệ sĩ, diễn viên và toàn thể Phật tử về tham dự. Được biết, chùa Từ Xuyên là tự viện đầu tiên trong tỉnh Thái Bình và miền Bắc tổ chức một liveshow ca nhạc Phật giáo để qua đó “Hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh”.