Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Thoảng Hương Bát Nhã - Phần 5
Lượt xem: 491
31-03-2020

Đêm nhạc “Thoảng hương Bát nhã” kính mừng ngày vía Đức Phật A Di Đà đã để lại cho các văn nghệ sỹ và đông đảo Phật tử những kỷ niệm và những ấn tượng khó có thể quên được.