Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Thoảng Hương Bát Nhã - Phần 3
Lượt xem: 1358
30-03-2020

Chương trình "Thoảng Hương Bát Nhã" kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, các ca sỹ, nghệ sỹ đã cống hiến cho khán giả hơn 30 ca khúc ca ngợi chư Phật, chư Bồ tát, ca ngợi công sinh thành dưỡng dục của 2 đấng sinh thành, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước…của nhạc Sỹ Quý Luân, để cúng dường lên mười phương Chư Phật, cúng dường đấng Từ Phụ A Di Đà nhân ngày khánh đản của Ngài, cũng như cúng dường Chư tôn đức Tăng Ni, bà con Phật tử.