Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Thần Chú Dược Sư Tiếng Phạn - Tayatha Om Bekanze Bekanze
Lượt xem: 2381
27-09-2022

Thần Chú Dược Sư còn gọi là Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Thần chú Phật Dược Sư thực sự chứa đựng phương thuốc cho toàn bộ con đường đi đến giác ngộ. Tụng chú Dược Sư để cầu bình an và giải trừ tật bệnh, tiêu tai nghiệp chướng.