Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Ngồi Thiền - Thầy Thích Pháp Hòa
Lượt xem: 713
09-12-2019

Bài hát Ngồi Thiền được thầy Thích Pháp Hòa hát có giai điệu đi sâu vào lòng người. Giúp người nghe có thể buông bỏ hết muộn phiền của cuộc sống.