Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen
Lượt xem: 1041
14-10-2022

Nguyện kiếp sau thân ta là sen
Để quên đi chuyện trăng gió kia
Được kế cận sớm hôm
Được Đức Phật thuyết kinh
Bao trầm tư biến tan không phiền lo
------------
Bài hát: Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Nhạc Trung lời Việt
Trình bày: Ca sĩ Quỳnh Trang