Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Hành Trình Của Những Linh Hồn
Lượt xem: 1767
06-04-2020

Người xưa cho rằng: Linh hồn chính là phần tinh khiết, anh minh nhất mà thượng đế đã tạo ra và đặt nó vào sâu bên trong cơ thể sinh học của mọi sinh vật đã tồn tại trên cõi đời. Sau khi sinh vật mất đi sự sống, linh hồn sẽ thoát ra khỏi cơ thể để hòa vào một thế giới vô hình đang tồn tại song song với thế giới thực tại.