Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Giá Trị “ Rùng Mình” Của Điệu Hò Đưa Linh - Phần 3
Lượt xem: 2047
05-07-2019
Người Việt từ xưa đã có quan niệm: sống dầu đèn chết kèn trống. Tại một vùng quê nghèo ven biển Hải Trạch, Quảng Bình quan niệm đó không chỉ đúng mà còn được nâng lên thành một nghệ thuật dân gian diễn xướng độc đáo, biến những điệu hò quê hương thành một thành tố chính trong nghi thức tâm linh cộng đồng làng Việt.