Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Đàn Đá Từ Ngàn Xưa
Lượt xem: 1816
31-03-2020

Từ hàng ngàn năm trước, trên vùng đất Tây Nguyên đã xuất hiện và lưu truyền một loại khí cụ độc đáo, mang ý nghĩa nghệ thuật và văn hóa quý giá, đó là loại nhạc khí thuộc hệ gõ mà người ta thường gọi là đàn đá, người M’Nông gọi là Goong lǔ (tức là cồng đá). Chỉ ở Tây Nguyên, nhất là vùng tiếp giáp với miền Đông Nam bộ mới có những bộ đàn đá cổ xưa, mang giá trị truyền thống và nghệ thuật âm nhạc cổ đại tiêu biểu và sâu sắc.