Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tích Truyện Quả Báo Của Sự Keo Kiệt
Lượt xem: 2154
20-07-2019
Nhân quả, nghiệp báo của tính keo kiệt gây ra nghiệp báo rất lớn. Cách chuyển hóa kiếp nghèo khổ.