Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Sự Tích Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay
Lượt xem: 160
10-07-2019
Vì sao lại có Phật bà nghìn mắt nghìn tay? Hình tượng linh thiêng và may mắn trong đạo Phật