Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Người Con Dâu Kính Phật
Lượt xem: 1782
16-02-2020

Người con dâu tên Danh Xưng khi được gặp Phật đã thắc mắc với cha chồng mình, có cách nào được dung mạo tốt đẹp, trang nghiêm như Phật chăng?