Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Cuộc Đời Tam Đại Thánh Giả Phương Đông
Lượt xem: 1151
14-10-2022

Ba vị thánh nhân vĩ đại nhất của nhân loại Lão Tử, Khổng Tử và Phật Thích Ca Mâu Ni đều giáng sinh vào cùng 1 thời đại, đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là thiên cơ tối cao ẩn chứa những an bài vi diệu của tạo hóa.