Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Câu Chuyện Về Tứ Bất Tử Trong Tín Ngưỡng Người Việt
Lượt xem: 2382
12-10-2022

Trong những truyền thuyết liên quan tới tín ngưỡng thờ phụng đã đi vào tâm khảm của người Việt Nam, thì “Tứ bất tử” - Tản Viên Sơn Thánh (Sơn Tinh), Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng), Chử Đạo Tổ (Chử Đồng Tử) và Mẫu Liễu Hạnh (Công chúa Liễu Hạnh) - được coi là một tín ngưỡng đặc biệt.