Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Thỉnh Phật Trên Xe Ô Tô Sao Cho Đúng
Lượt xem: 719
31-10-2022

Tượng Phật có thể đặt trên xe hơi nếu bạn muốn nhìn thấy Đức Phật mọi lúc, luôn mang lại niềm vui để bạn có cảm giác an toàn.