Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Chưa Mãn Tang Có Được Kết Hôn Không
Lượt xem: 731
31-10-2022

Có nên đợi mãn tang mới được kết hôn hay không? Đây có phải là quan niệm của đạo Phật? Cùng xem video để nghe thầy Thích Pháp Hòa giải đép nhé!