Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Sống Ở Đời Nên Học Chữ Nhẫn
Lượt xem: 1882
26-09-2022

Nhẫn một chút sống yên bể lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn nại sẽ khiến việc lớn thành việc nhỏ, khiến việc nhỏ thành vô sự. Trong lòng chúng ta không chứa việc, trong tâm chúng ta không áp lực thì sẽ ăn ngon, ngủ sẽ yên, người sẽ khỏe mạnh và cuộc đời sẽ được hạnh phúc.