Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Phật Dạy Về Tham Sân Si
Lượt xem: 1752
26-07-2022

Phật dạy về tham, sân, si: mọi khổ đau trên thế gian này đều bắt nguồn từ 3 điều trên mà ra.