Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK gửi 9196 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Làm 3 Năm Đốt 1 Giờ
Lượt xem: 1623
31-10-2022

“Kiếm củi ba năm thiêu một giờ” là câu thành ngữ nói về sự dại dột, nóng vội, thiếu hiểu biết dẫn đến sự cố gắng trong thời gian dài bị đổ sông, đổ biển.